Resultatlista från ÅRETS golftävling

Den 29:e upplagan av Paradis Masters spelades i strålande väder och vanns av Farid Runklint på 36 p. Han fick en andra inteckning i vandringspriset och äro-fullt lån under året. Tvåa blev Hans Schönefeld 33 p, som även slog längst drive, nästan utom synhåll. Hans nästa korta inspel försvann och därmed vinstchansen.

Dessa 2 arrangerar Jubileumstävling, troligen på Öijared där de är medlemmar.

Närmast hål på utvalt korthål, med mycket svår flaggplacering, bara en boll kvar på green, kom Mikhel Reesalu.  Korthålspris och längst drive, bollpaket, kom från ChargeNode, elbils-laddbox leverantör, bl.a annat till Öijared och Hills. 

Tidigare Masters-vinnare Kristian Sandahls företag sponsrade även greenfee

för flera utombys spelare och träslev-pris till utmärkte domaren Per Sandström. Denne hade dock en dyster dag på banan med försvunna bollar och 4-puttar.

Tacksamt mottogs presentkort från Paradisets Fastighetsägareförening av de sex bästa i poängbogey. Efter sena återbud startade 13 av 16 anmälda och för god återväxt svarade 4 ungdomar där Farids 12-årige son Elis vara allra yngst.
Kålltorps bygg bidrog som tidigare år med ett förnämligt extra pris.

Pietetsfullt bifogas prislista enbart med namn, men i huvudsak skiljde det en poäng per placering och spelare i uppräknad pristagarordning: Farid Runklint, Hans Schönefeld, Ulrika Eek, Andreas Lagberg, Ingvar Andersson, Ingrid Smedberg,  Utan pris men säkert nöjda med den fina banan, Joar Dahl, Rolf Smedberg, Mattias Ericsson, undertecknad, Mikhel Reesalu och Per Sandström.

Tack till Öijared för välskött bana, 2 dar tidigare låg efter åskskur 2 cm hagel på greenerna, dessutom sponsorer och spelare. Nästa år blir vi 20 st, hoppas arrangör Ingemar Sandahl

Tidigare vinnare: 1994 Jan Knaving 35p, 95 Magnus Danner 28, 96 Henrik Dahlin 35, 97 Kristian Sandahl 37p 1998-2000 Rolf Klevell 31, 33, 35p,  01 Per Klevell 32p,  02 Johan Mölne 33p, 03 Tommy Wästfelt 35p, 04 Ingemar Sandahl  34p,  05 Johan Mölne 31,  06 Hans Andersson 35,  07- 09 Philip Berneblad  36, 37, 35p, 10 Kalle Gustafsson 35 p, 11 Hans Andersson 32, 12 Philip Berneblad 36, 13-15 Gustav Berneblad  34, 38, 34 p 16 Folke Brundin 36p, 17 Mihkel Reesalu 29p, 18 o 19 Klas Rydenskog 32 o 35p, 20 Farid Runklint 43p, 21 Ingemar Sandahl 36p, 22 Farid Runklint 36p,  23?

Trevlig sommar!

Styrelsen önskar er alla en trevlig sommar!

Här kommer några tips om att minska risken för att bli utsatt inbrott.

  • Innan ni lämnar bostaden göm undan stöldbegärliga ägodelar så att de inte syns från fönstren.
  • Koppla timers till olika lampor så att det lyser i bostaden på olika ställen vid olika tider så att det ser ut som att någon är hemma.
  • Se till att dörrar är låsta och fönster är stängda och att eventuella larm är aktiverade när ni lämnar bostaden.
  • Se till att låsa fast stegar som förvaras i trädgården så att en tjuv inte kan ”låna” dem för inbrott.
  • Uppdatera er kontaktlista, så ni lätt kan nå varandra om någonting händer. I grannsamverkansappen Coyards är det enkelt att skicka meddelande till andra i området som har appen.
  • Samverka med grannarna om att hålla uppsikt över varandras hus när ni är bortresta
  • TÄNK SOM EN TJUV! Med detta menar jag att se över er egen bostad. Tänk om ni själva skulle göra inbrott i er bostad – var skulle ni gå in då? Stärk upp där det behövs för att minska risken för inbrott.
  • Om ni är bortresta och har lämnat en bil på uppfarten se till att den är låst och töm den på eventuella värdesaker,
  • Tänd belysning på P-plats /uppfart, avskräcker.
  • Stöldlarm i bilen är en fördel..

Detta går också att läsa under fliken Grannsamverkan.

Årsmöte PFF 30 mars 2022

Årsmöte i Paradisets FastighetsägareFörening, PFF, hålls i år den 30 mars, klockan 18:30 i Partille Församlingshem. Fika från kl 18:00.

Välkommen!

Glöm inte att anmäla er till mötet via e-post styrelsen@ppff.se  senast 23 mars.

Paradisets Masters 2021

Paradiset Masters har nu spelats klart i underbart höstväder. Vann gjorde Ingemar Sandahl med 36 poäng, tvåa blev Ingvar Andersson med 30 poäng och på tredje plats kom Mattias Eek med 29 poäng. Longest drive tog Per Sandström och närmast hål blev Mattias Eek. Tack alla för en fantastisk golfdag!

Planerad aktivitet med Partille Tennisklubb är uppskjuten

Den planerade aktiviteten tillsammans med Partille Tennisklubb, på tennisbanan på Braun Johans väg, skjuts till säsongsstarten nästa år.

För mer information om tennisbanan och tennisklubben, se anslag vid banan och på våra anslagstavlor. Väl mött i april 2022.

Kommunen genomför samråd om åtgärder på Gavelåsbron

Den som vill yttra sig om samrådshandlingarna kan skicka in skriftliga synpunkter via brev eller e-post på förslaget till kommunen. Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast den 4 mars 2021. Styrelsen för PFF har läst igenom materialet och kommer yttra sig i frågan. Medlemmar är välkomna med synpunkter antingen via styrelsen eller direkt till kommunen.

Att åtgärda Gavelåsbron för att kunna återöppna den för biltrafik, innebär ingrepp i vattenområde och kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Inför tillståndsprövningen genomför kommunen ett samråd för att undersöka åtgärdens miljöpåverkan. Samrådet pågår mellan den 4 februari och 4 mars 2021. Information om samrådet har annonserats i Lokalpressen i Partille den 29 januari 2021 och samrådshandlingarna skickas med brev till berörda fastighetsägare, aktörer och myndigheter.  Handlingarna går även att ta del av digitalt i pdf-format på kommunens webbplats med URL-adressen partille.se/gavelasbron.På webbplatsen finns även kontaktuppgifter till kommunen och ytterligare information.

Du hittar yttrandet till kommunen i ”Dokument”, under ”2021” välj ”PFF Synpunkter Samrådsförslag Gavelåsbron”.