I Villastaden Paradiset har vi Grannsamverkan

 

Ansvarig för denna är Säkerhetsamordnaren Hans Lebeck. Vi rekommenderar att alla boende ansluter sig till appen ”Coyards” och gruppen ”Paradiset” i sin smartphone. I Coyards kan vi lätt sprida aktuell information i säkerhetsfrågor till varandra.

 

Eftersom årets sommarsemesterperiod står för dörren, en tid då många är bortresta, känns

det viktigt med en uppdatering av vad man bör tänka på för att minska risken att bli utsatt

för brott.

 

 

  • Innan ni lämnar bostaden göm undan stöldbegärliga ägodelar så att de inte syns från fönstren.
  • Koppla timers till olika lampor så att det lyser i bostaden på olika ställen vid olika tider så att det ser ut som att någon är hemma.
  • Se till att dörrar är låsta och fönster är stängda och att eventuella larm är aktiverade när ni lämnar bostaden.
  • Se till att låsa fast stegar som förvaras i trädgården så att en tjuv inte kan ”låna” dem för inbrott.
  • Uppdatera er kontaktlista, så ni lätt kan nå varandra om någonting händer. I grannsamverkansappen Coyards är det enkelt att skicka meddelande till andra i området som har appen.
  • Samverka med grannarna om att hålla uppsikt över varandras hus när ni är bortresta
  • TÄNK SOM EN TJUV! Med detta menar jag att se över er egen bostad. Tänk om ni själva skulle göra inbrott i er bostad – var skulle ni gå in då? Stärk upp där det behövs för att minska risken för inbrott.
  • Om ni är bortresta och har lämnat en bil på uppfarten se till att den är låst och töm den på eventuella värdesaker,
  • Tänd belysning på P-plats /uppfart, avskräcker.
  • Stöldlarm i bilen är en fördel..
Grannsamverkan Paradisets Fastighetsägareförening

Villastaden Paradiset är indelat i åtta grannsamverkans-områden, med en kontaktperson för varje. För att komma med på listan av hushåll inom ditt område, kontakta din områdesansvarige.

 

Område 1

Gavelåsvägen – Pelle Lesser, Tel: 031-44 22 88

 

Område 2

Ulvåsvägen – Jörgen Ovesen, Tel: 073-033 04 09

 

Område 3

Helge Källas väg + Jebsens väg – Hans Lebeck, Tel: 070-567 59 10

 

Område 4

Mikaelivägen + Vintergatan – Mattias Eek, Tel: 031-336 41 14

 

Område 5

Apelstigen + Ormstigen + S:te Pers Backe + Paradisvägen 19-27 +

Kyrkåsliden – Daniel Eek, Tel: 031- 14 24 60

 

Område 6

Kvarnåsvägen + Paradisvägen 8-17 + Braun Johans väg

 

Område 7

Bysmedsvägen + Smedbodalvägen
+ Mellbyvägen 32-60 (Norra sidan) – Göran Grahn Tel: 031-44 11 94

 

Område 8

Riddar Tures väg + Buredsvägen – Elin Kajsajuntti, Tel: 031-15 43 61