Gavelåsbron

De senaste diskussionerna mellan kommunen och mark-och miljödomstolen (M&MD) rör framförallt M&MDs önskemål om en laxtrappa vilket kommunen inte anser vara möjligt att genomföra. Det kommer därför att ske en huvudförhandling mellan kommunen och M&MD där definitivt beslut om Gavelåsbrons utformning skall fattas. Denna äger rum den 17 november och börjar kl 10.00 med besiktning på plats vid Gavelåsbron och fortsätter därefter i kommunhusets sessionssal. Mötet kan eventuellt pågå hela dagen. Både besiktningen och mötet i sessionssalen är öppna för allmänheten.

Kommunen förbereder för att snabbt efter beslut kunna påbörja de praktiska åtgärderna sommaren 2024 (bygga fördämning). Bron beräknas då vara klar efter sommaren 2025. Observera att kommunens tidsplaner efter beslut är pressade och preliminära.