Kalendarium för Paradisets Fastighetsägarförening

Kalendarium 2022

Driftoptimera din villa mot skenande energikostnader

Datum: 25 oktober, 2022
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Partille Församlingshem

Lars Hällentorp Energi- och klimatrådgivare ger råd om hur du kan spara energi i din villa från klimatskal till solceller

Brandsäkerhet i våra hem/Glöggmingel

Datum: 24 november, 2022
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Partille Församlingshem

Peter Södergren från Räddningstjänsten kommer att ge tips och råd kring brandsäkerhet. Seminariet följs av eftersläckning med julfika och glöggmingel. Anmälan görs till brand@ppff.se senast 17 november.