Om oss

 

Paradisets Villastad började uppföras kring sekelskiftet 1900 och bebyggdes med påkostade villor för en välbeställd befolkning. Området kom att präglas av nationalromantikens vurm för naturen och landsbygden med ett topografiskt betingat bebyggelsemönster och en strävan efter att skapa en fridfull och lantlig villastad – som en reaktion mot de snabbt växande och trånga städerna.

 

Området präglas idag av småskalig och terränganpassad villabebyggelse från olika perioder. Den lantliga och lummiga villastadskaraktären är välbevarad liksom det tidstypiska organiska bebyggelsemönstret. Bebyggelsen håller generellt en hög kvalitet i gestaltning, utförande och materialval.

 

Hela Villastaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i kommunens bevarandeprogram, ”Kulturmiljöer i Partille kommun”, antagen av kommunfullmäktige 2002.

 

Paradisets Fastighetsägareförening (PFF) bildades i maj 1949, ursprungligen som Paradisets vägförening, för att i mars 1964 byta namn till Paradisets Fastighetsägareförening. PFF är en ideell förening med uppgift att i Villastaden Paradiset främja god boendemiljö och verka för medlemmarnas gemensamma trevnad och säkerhet.

 

Bor du i Paradiset och vill bli medlem?
Kontakta styrelsen: styrelsen@ppff.se för medlemskap.