Välkommen till Partille Tennisklubb! Klubben bildades 1938 då fastigheten, där klubbens tennisbana är anlagd, förvärvades och ligger inbäddad vid Braun Johans väg i västra Paradiset. Klubbens verksamhet består av ren motionsverksamhet, som utövas på tennisbanan och klubben har nu 60-talet medlemmar, dels individuella, dels familjemedlemmar.

Årsavgiften berättigar till spel på banan, obegränsat antal timmar under året. Man kan endast boka 1 timma i sänder. Efter genomförd speltimma kan ytterligare en timma bokas. Reservation sker på anslagen tidplan vid tennisbanan. Förnamn och efternamn måste anges.

Medlemskap för att spela på banan

Är Du intresserad att njuta av banan och gemenskapen kring denna? Årsavgiften är f.n. 200 kronor för såväl senior som junior och 400 kronor för familj, och sätts in på Plusgiro nr 522608-9 eller Swish 123 688 3607, Partille Tennisklubb. Ange e-postadress, adress, namn och adress på inbetalningen.

Har du några frågor, kontakta gärna någon av de nuvarande styrelseledamöterna:

Michael Eriksson, ordförande                 tel. 031-44 99 85

John Blaxland, kassör                              tel. 070-270 02 73

Kenneth Östberg, sekreterare                  tel. 070-819 47 13