Kallelse till årsmöte i Paradisets Fastighetsägare-Förening, PFF

Välkommen till Partille församlingshem

tisdagen den 21 mars 2023, klockan 18:30 (fika från kl. 18:00)

Ännu ett år har passerat, med flera olika aktiviteter. Hur gick det? På årsmötet ges en enkel överblick över år 2022. Här ges också möjlighet att ta del av vad som planeras för i år. Det är också ett tillfälle att diskutera ytterligare aktiviteter och påverka verksamheten, men också att träffa grannar. Välkommen!

Dagordning, se länk!

https://www.ppff.se/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2023/02/Kallelse-till-arsmote-i-PFF-2023.pdf