Kommunen genomför samråd om åtgärder på Gavelåsbron

Den som vill yttra sig om samrådshandlingarna kan skicka in skriftliga synpunkter via brev eller e-post på förslaget till kommunen. Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast den 4 mars 2021. Styrelsen för PFF har läst igenom materialet och kommer yttra sig i frågan. Medlemmar är välkomna med synpunkter antingen via styrelsen eller direkt till kommunen.

Att åtgärda Gavelåsbron för att kunna återöppna den för biltrafik, innebär ingrepp i vattenområde och kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Inför tillståndsprövningen genomför kommunen ett samråd för att undersöka åtgärdens miljöpåverkan. Samrådet pågår mellan den 4 februari och 4 mars 2021. Information om samrådet har annonserats i Lokalpressen i Partille den 29 januari 2021 och samrådshandlingarna skickas med brev till berörda fastighetsägare, aktörer och myndigheter.  Handlingarna går även att ta del av digitalt i pdf-format på kommunens webbplats med URL-adressen partille.se/gavelasbron.På webbplatsen finns även kontaktuppgifter till kommunen och ytterligare information.

Du hittar yttrandet till kommunen i ”Dokument”, under ”2021” välj ”PFF Synpunkter Samrådsförslag Gavelåsbron”.